Privacy Policy

Polityka prywatności (dalej: Polityka)

1. Dane Administratora Danych Osobowych. Regulamin.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma CR Group Sp. Z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  M.ST Warszawy w Warszawie, XIV wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Dane spółki: NIP: 5342628661, Regon: 38746539000000, KRS: 0000866666. Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 PLN (słownie pięć tysięcy złotych).
Niniejsza Polityka dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu oraz Usług Administratora.

2. Kontakt do osoby w sprawie Państwa danych osobowych i ich zasad przetwarzania.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora prosimy kontaktować się mailowo: pod adresem e-mail: biuro@razemdlasportu.com lub korespondencyjnie na adres: Ul. Żółwińska 13C, 05-807, Owczarnia.

3.Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem przez Państwa z usług świadczonych przez Administratora w ramach i przy pomocy Serwisu a cele tego przetwarzania zostały opisane poniżej.
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu, i na podstawie, odpowiednio:

1. dane obejmujące: adres email oraz imię i nazwisko – w celu zapewnienia dostępu do usług Serwisu wymagających założenia Konta; prowadzenie Konta w Serwisie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO ( przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, realizacji usługi),

2. dane obejmujące: adres email, telefon, datę urodzenia, numer konta bankowego oraz imię i nazwisko – w celu zapewnienia dostępu do usług Serwisu wymagających wysłania formularzu zgłoszeniowego przez sportowców; w celu dokumentowania faktu zawarcia i w celu wykonania Umowy, – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy). W przypadku sportowca, który nie ukończył 18 roku życia, dodatkowo odbierane jest oświadczenie zgody opiekuna prawnego (w zakresie imię i nazwisko opiekuna) na korzystanie przez sportowca z usług realizowanych poprzez serwis,

3. adres email, telefon, adres oraz imię i nazwisko – dla potrzeb statystycznych, w tym dla potrzeb ewidencjonowania i realizacji zgłoszeń odnoszących się do niniejszego Regulaminu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest konieczność rzetelnej obsługi zgłoszeń otrzymywanych poprzez formularz kontaktowy),

4. dane obejmujące: adres email oraz imię i nazwisko w celach przesyłania informacji dotyczących produktów i usług Administratora, przesyłanych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz tzw. automatycznych systemów wywołujących drogą elektroniczną, na podany adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda osoby, którą osoba wyraża poprzez zaznaczenie checkbox’a przy formularzu rejestracyjnym lub poprzez zapisanie się na newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

5. W celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych,( art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. W celach rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa dot. rachunkowości, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

7. W celach przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

8. W celach przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych klienta.

1. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu.

1) W związku z korzystaniem przez Państwa z Usług w naszym Serwisie, Administrator zbiera Państwa dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych Usług.
2) Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu wymaga założenia przez Państwa Konta.
3) Mogą Państwo założyć Konto w Serwisie za pomocą formularza rejestracyjnego (w formularzu oznaczono dane wymagane do założenia Konta oraz dane, których podanie jest dobrowolne) – wtedy przetwarzamy dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym.
4) Przeglądanie ogólnodostępnych treści Serwisu nie wymaga założenia Konta. Przed udostępnieniem treści do czytania Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenia zgody na przetwarzanie Ciasteczek (ang.: Cookies).

2. Pliki cookies.

1) Administrator na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniach elektronicznych takich, jak komputer, telefon czy tablet. Mogą być one odczytywane przez system zarządzany przez Administratora, ale także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług Administrator korzysta (np. Facebooka, Google’a).
2) W szczególności, do funkcji plików cookies należy zaliczyć:
2.1) wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby zoptymalizować i przyspieszyć przeglądanie przez Państwa stron Serwisu, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie.;
2.2) stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak Państwo korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Pliki te umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach;
2.3) tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie itp.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji Użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics;
2.4) personalizacja reklam – pliki cookies pomagają w wyświetlaniu Użytkownikowi spersonifikowanych reklam, również po wyjściu z Serwisu, a podczas przeglądania przez niego innych Stron internetowych; UWAGA: ponieważ wykorzystujemy narzędzia Google Analytics informacje wygenerowane przez pliki cookie zawierające dane na temat korzystania z witryny przez Użytkownika będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach Google; Google Analytics korzysta z własnych plików cookie, uniemożliwiających identyfikację Użytkownika;
2.5) korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixele mediów społecznościowych, jak np. Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a na FB podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
3) Wiele plików cookies ma charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości.
4) Na korzystanie z plików cookies potrzebna jest Państwa wyraźna i uprzednia zgoda.
5) Brak zgody skutkuje: usunięciem Państwa danych. Informacje o sposobie zarządzania plikami cookies znajdują się w ustawieniach Państwa przeglądarek internetowych.

3. Prawo wycofania zgody.

1) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć.
2) Jeżeli chcą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to wystarczy wysłać maila bezpośrednio do Administratora na adres e-mail: biuro@razemdlasportu.com.
3) Zwracamy Państwa uwagę, iż w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej wycofanie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

4. Wymóg podania danych osobowych.

1) Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji.
2) Jednakże w przypadkach pkt. 3 ppkt. 1-3) podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej.
3) Aby mogli Państwo otrzymać informacje dotyczące działalności oraz usług oferowanych przez naszą firmę, konieczne jest wyrażenie zgody na ten cel przetwarzania lub podanie nam adresu e-mail na formularzu newsletter.

5. Odbiorcy danych osobowych.

1) Zwracamy Państwa uwagę, iż jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności Administrator korzysta z pomocy podmiotów trzecich, co może wiązać się z koniecznością przekazania Państwa danych osobowych.
2) W związku z powyższym, w razie potrzeby i tylko w minimalnie niezbędnym zakresie, Administrator przekazuje Państwa dane:
2.1) podmiotom obsługującym płatności za usługi oferowane w Serwisie,
2.2) dostawcom usług informatycznych (hosting, streaming, itp.) wykorzystywanych dla zapewnienia dostępu do Serwisu, prowadzenia Kont w Serwisie czy wykonywanie usług zamówionych w Serwisie,
2.3) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (np. kancelariom prawnym, biurom rachunkowym, audytorom),
2.4) organom publicznym (np. walczącym z oszustwami lub nadużyciami) czy organom podatkowym,
2.5) dostawcom usług wykonujących działalność marketingową na zlecenie i na rzecz Administratora (np.: w celu wysyłki informacji marketingowych).

3) W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
4) W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
5) W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
6) W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

1) Z uwagi na to, że Administrator korzysta z usług różnych dostawców, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
2) RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady, przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
3) Ze swojej strony Administrator zapewnia, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom, które gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
4) W każdej chwili udzielimy Państwu dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Państwa niepokój.

7. Okres przetwarzania danych osobowych.

Administrator przechowuje informacje na temat Państwa danych osobowych przez czas potrzebny do osiągnięcia wyznaczonego celu lub zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności przez okres przedawnienia roszczeń, czy w związku z przepisami o rachunkowości a w przypadku przetwarzania danych na potrzebny marketingu bezpośredniego – do czasu wycofania udzielonej na ten zgody.
Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

8. Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane.

Z uwagi na przetwarzanie Państwa danych osobowych Administrator informuje, że:
1. Posiadają Państwo prawo do:
1.1) dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania;
1.2) przenoszenia danych osobowych;
1.3) usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń, jakie dopuszcza w tym zakresie RODO;
1.4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
1.5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,
1.6) wycofania udzielonej zgody, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem.
2) Administrator wskazuje, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w uzasadnionych sytuacjach, o czym osoba wnioskująca zostanie poinformowana.
3) Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Administratora na adres e-mail: biuro@razemdlasportu.pl lub wysłanie informacji pisemnej na adres: Ul. Żółwińska 13C, 05-807, Owczarnia.
4) Powyższe informacje mogą zostać wysłane do Państwa również drogą mailową (automatyczna informacja) bezpośrednio po tym jak założycie Konto w Serwisie lub zamówicie usługę za pośrednictwem Serwisu.

9. Prawo do wniesienia skargi.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obwiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; fax: 22 531-03-01

10. Postanowienia końcowe.

1) W  sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
2) Jeżeli zdecydujemy się na wprowadzenie zmian do Polityki Prywatności, będą one opublikowane na stronie Serwisu www.razemdlasportu.com
3) Niniejsza wersja Polityki Prywatności została opublikowana i obowiązuje od dnia 30.11.2020 r. do dnia jej zmiany.